You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Flor uygulamaları

Flor, içtiğimiz suda, et, çay ve yumurtada da bulunan doğal bir mineraldir. Çürüğü önleme mekanizmaları için de en etkin korumayı flor sağlar. Flor dişin yapısına katılarak yapısal olarak daha güçlü ve çürüklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Dişlerin çıkmaya başladığı ilk 4 yıl, dişler olgunlaşmadığından, çürüklere karşı dayanıksızdır ve flor uygulamaları ile yapıları daha güçlü hale getirebilirler. Sonuç olarak bu uygulama ihtiyaç dahilinde yeni süren dişler için oldukça yararlı bir uygulamadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Florlu diş macunları, diş çürüklerini önlemede etkin bir rol oynar. Yüksek ve orta çürük risk grubundaki bireylerde düzenli flor uygulamaları ve iyi bir oral hijyen ile çürükler büyük oranda azaltılabilir. Her gün, düzenli olarak florlu diş macunlarının kullanılmasıyla diş çürüklerinde bir azalma olacağı kuvvetle muhtemeldir. Ama flor uygulaması yapılmış olsa dahi, önemli olan çocuğunuzun ağız hijyenidir. Çürüklerin tedavisi ve koruyucu tedavileri yapıldıktan sonra çocuğunuz ağız hijyenini güzel sağlaması halinde dişleriyle ilgili bir problem yaşamayacaktır.

Flor uygulaması sistemik ve topikal olarak iki şekilde yapılabilir. Sistemik uygulama flor tabletler, damlalar gibi florun tüm vücuda yayılmasıyla etki gösterir. Bu uygulamalarda hem tüm vücuda etki ettiği, hem de dişteki dozu çok düşük olduğu için tercih edilmemektedir. Dişteki asıl etkin korumayı sağlayan uygulama çeşidi; topikal flor uygulaması, yani florlu jel, köpük veya verniklerin direkt olarak dişe uygulanmasıdır.

Flor uygulamasından sonra 30-60 dakika kadar çocuğunuz bir şey yiyip içmemelidir. Flor vernik uygulaması yapıldı ise uygulamanın yapıldığı akşam dişlerini fırçalamamalıdır, ertesi gün sabahtan itibaren tekrar düzenli fırçalama işlemine başlanmalıdır.

Çocuğunuzun çürük risk durumuna göre flor uygulaması 3-6 ayda bir yapılabilir. American Academy of Pediatric Dentistry(AAPD)’nin flor uygulaması için yayınladığı guideline’a (rehber) göre yüksek çürük risk grubundaki bireylerde 3 ayda bir flor uygulaması yapılırken, orta risk grubu çocuklarda 6 ayda flor uygulaması yapılmalıdır. Düşük çürük risk grubundaki çocuklarda ise macunların içerisindeki flor miktarı yeterli korumayı sağlamakta olup, ekstra flor uygulamasına gerek yoktur.

Flor vernik uygulamasında flor dişlere sürüldükten hemen sonra tükürükle temas ederek sertleşir, bu nedenle yutulum ve florür intoksikasyon riski yok denecek kadar azdır. Sonuç olarak 6 yaş altındaki çocuklarda dahi güvenle kullanılabilmektedir. Florun günde 2mg veya daha fazla yutulması dişlerde beyaz beneklenmelere yani florosise neden olabilir. (Florosis için en kritik dönem çocuğun 15-30 aylık olduğu dönemdir.) Fakat çocuğunuzun florlu diş macunu ile dişlerini fırçalaması veya flor vernik uygulaması ile bu dozlara ulaşması imkansızdır. Florun sindirim sisteminde etkilerinin olabilmesi için yaklaşık 10kg’lık bir çocuğun 45gr’lık macunu (1tüp erişkin macunu-yaklaşık 1-5mg/kg) yutması gerekmektedir. Erişkin macunlarındaki flor oranı çocuklar için fazla olduğundan çocuğunuzun yaşına uygun flor içeren macun tercih etmelisiniz. Bu konuda çocuğunuza uygun macunu hekiminize danışarak öğrenebilirsiniz. Florun zararlı etkilerinin oluşmaması için çocuğunuzun doğru macunu kullandığına emin olun ve çocuğunuzun macunu yutmamasına dikkat edin. 3 yaşa kadar olan çocuklarda pirinç tanesi kadar, 3-6 yaş arası çocuklarda bezelye tanesi kadar macun kullanmanız gerekmektedir.